Kari Vertanen - Ilmailuaiheisia maalauksia

Rekisteri- ja Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja Tietosuojaseloste
Päivitetty 24.05.2018

1. Rekisterin pitäjä

Tmi Kari Vertanen (y-tunnus: 2371467-1)
Lustokuja 3
00720 Helsinki
p. +358 40 589 2166
E-mail: info@karivertanen.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kari Vertanen
Lustokuja 3
00720 Helsinki
p. +358 40 589 2166
E-mail: info@karivertanen.com

3. Rekisterin nimi

Tmi Kari Vertanen – Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään Tmi Kari Vertasen asiakasyhteydenpitoon, asiakassuhteiden ylläpitoon, tilauksien käsittelyyn ja toimittamiseen, markkinointitarkoituksiin, verkkopalveluiden kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin sekä lain vaatimien velvotteiden täyttämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan asiakaan:

Yksilöintitiedot:
Asiakasnumero
Nimi (yrityksiltä myös y-tunnus ja/tai VAT-numero)
Puhelinnumero
Fax-numero
Sähköpostiosoite
Käyttäjätunnus
Salasana (salattuna)
Dataa verkkosivuston käytöstä (evästeiden avulla, kts. kohta 12)

Osoitetiedot (toimitus- ja laskutusosoitteet):
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Maa

Asiakashistoria:
Tilaushistoria
Toimitustavat ja -ehdot
Markkinointipreferenssit ja luvat
Laskutus- ja maksuhistoria
Tilinumero ja muita pankkitietoja (sikäli kun niitä tarvitaan esim. maksusuorituksen käsittelyä tai hyvityksen suoritusta varten)
Luottotiedot (toimittaja: Suomen Asiakastieto Oy)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Tiedot voidaan kerätä asiakkaalta verkkosivujen kautta, sähköpostitse, kirjeitse, puhelimitse, henkilökohtaisesti tai tapahtumien sekä sosiaalisen median palveluiden kautta. Tapauksissa, joissa käsitellään luottotietoja, käytetään Suomen Asiakastiedon palvelua tietojen lähteenä.

7. Tietojen käsittely, luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille muuten kuin lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta (esim. asiakkaan omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä). Henkilötietoja ei myöskään käsitellä yrityksen ulkopuolisten toimesta.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n rajojen ulkopuolelle. Kuitenkin toiminnassamme käytämme myös luotettavia ulkopuolisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU:n tai ETA:n rajojen ulkopuolella, jolloin tietoja siirretään rajatusti myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. EU:n tai ETA:n ulkopuolelle siirrettäessä siirto tapahtuu EU-U.S. Privacy Shield -järjestelyllä, EU-komission mallisopimuslausekkeita käyttäen tai muuta lain sallimaa siirtomekanismia hyödyntäen. Näiden sopimusten ja käytäntöjen noudattamista ja tietojen lainmukaista käsittelyä valvomme sopimuksin palvelutarjoajien kanssa.

8. Tietojen säilytys ja suojauksen periaatteet

Rekisterissä säilytetään tietoja niin kauan kuin se asiakassuhteen hoitamisen ja ylläpidon kannalta on tarpeenmukaista. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietoja säilytetään kohtuullinen aika. Mikäli asiakas on antanut markkinointiluvan säilytetään asiakkaan tietoja niin kauan kuin lupa on voimassa sekä kohtuullinen aika tämän jälkeen.

Rekisterin manuaalinen aineisto säilytetään Tmi Kari Vertasen toimitiloissa. Ulkopuolisilta on aineistoon pääsy estetty.

Rekisterin sähköinen aineisto on suojattu siten, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin. Rekisterin käyttö vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisteri on suojattu mm. palomuurilla.

9. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa sekä omat tietonsa rekisteristä ja saada tiedoistaan kopio. Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö esitetään rekisterin vastuuhenkilölle.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjausta tai kaikkien tai osittaisten tietojen poistamista. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti rekisterin vastuuhenkilölle. Rekisterin ylläpitäjä voi korjata virheellisiä, vanhentuneita tai puutteellisia tietoja myös omatoimisesti.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Noudatamme markkinoinnissamme hyvää käytäntöä ja lain vaatimuksia. Lähetämme markkinointimateriaalia ainostaan henkilön suostumuksella. Henkilö voi poistaa suostumuksensa milloin vain niin halutessaan.

Henkilö voi kieltää omien tietojensa käyttämisen suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Kielto tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilölle sähköpostitse tai ilmoittaa verkkopalvelun asetusten kautta.

12. Evästeet

Tmi Kari Vertasen verkkosivuilla käyttää ns. evästetoimintoa (eng. Cookies). Evästeiden avulla sivuston ylläpitäjä tunnistaa mm. sivustolla vierailleiden IP-osoitteen, internetselaimen sekä vieraillut sivut. Evästeillä kerättyä tietoa käytämme verkkosivuston parantamiseen ja tarjotaksemme käyttäjille yksilöityjen tarpeiden mukaista tietoa. Eväste tallentuu vierailijan koneelle vahingoittamatta tietokonetta tai käyttäjän tiedostoja.

Mikäli verkkosivuston käyttäjä ei halua meidän saavan edellämainittuja tietoja evästeiden avulla, tulee käyttäjän kytkeä eväste-toiminto pois käytöstä selaimensa asetuksista. Evästeiden poistaminen käytöstä voi kuitenkin vaikuttaa joidenkin sivuston ominaisuuksien toimintaan. Käyttäjä voi myös jälkeenpäin poistaa tietokoneelleen tallennetut evästeet niin halutessaan.

13. Rekisteri- ja Tietosuojaselosteen päivittäminen

Päivitämme tietosuojaselosteen sisältöä liiketoiminnan kehittyessä ja/tai lainsaadännön niin vaatiessa. Pysyäksi tietoisena muutoksista kehotamme sinua käymään tällä sivulla aika ajoin. Löydät Rekisteri- ja Tietosuojaselosteen päivityspäivämäärän tämän dokumentin alusta. Merkittävistä muutoksista Rekisteri- ja Tietosuojaselosteen ilmoitetaan myös verkkosivuston etusivulla (www.karivertanen.com) vähintään 30 päivän ajan.