Kari Vertanen - Ilmailuaiheisia maalauksia

Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN 10 §:n JA 24 §:n MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE
(rekisteriseloste ja informointiasiakirja yhdistettyinä)

1. Rekisterin pitäjä
Tmi Kari Vertanen (y-tunnus: 2371467-1)
PL 4
00721 Helsinki
p. 0405892166
E-mail: info@karivertanen.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kari Vertanen
PL 4
00721 Helsinki
p. 0405892166
E-mail: info@karivertanen.com

3. Rekisterin nimi
Tmi Kari Vertanen – Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Tmi Kari Vertasen asiakasyhteydenpitoon, asiakassuhteiden ylläpitoon, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan asiakaan:

Yksilöintitiedot:
Asiakasnumero
Nimi (yrityksiltä myös y-tunnus ja/tai VAT-numero)
Puhelinnumero
Fax-numero
Sähköpostiosoite
Käyttäjätunnus
Salasana

Osoitetiedot (toimitus- ja laskutusosoitteet):
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Maa

Asiakashistoria:
Tilaushistoria
Toimitustavat ja -ehdot
Laskutus- ja maksuhistoria
Luottotiedot (toimittaja: Suomen Asiakastieto Oy)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Tiedot voidaan kerätä asiakkaalta verkkosivujen kautta, sähköpostitse, kirjeitse, puhelimitse tai henkilökohtaisesti.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset. ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille muuten kuin lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta (esim. asiakkaan omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä). Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n rajojen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin manuaalinen aineisto säilytetään Tmi Kari Vertasen toimitiloissa. Ulkopuolisilta on aineistoon pääsy estetty. Rekisterin sähköinen aineisto on suojattu siten, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin. Rekisterin käyttö vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisteri on suojattu mm. palomuurilla.

9. Tarkastusoikeus
Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisteristä ja saada tiedoistaan kopio. Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö esitetään rekisterin vastuuhenkilölle.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti rekisterin vastuuhenkilölle. Rekisterin ylläpitäjä voi korjata virheellisiä, vanhentuneita tai puutteellisia tietoja myös omatoimisesti.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilö voi kieltää omien tietojensa käyttämisen suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Kielto tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilölle.

12. Evästeet
Tmi Kari Vertasen verkkosivuilla käyttää ns. evästetoimintoa (eng. Cookies). Evästeiden avulla sivuston ylläpitäjä tunnistaa sivustolla vierailleiden IP-osoitteen, internetselaimen sekä käytetyt sivut. Evästeillä kerättyä tietoa käytämme verkkosivuston parantamiseen ja tarjotaksemme käyttäjille yksilöityjen tarpeiden mukaista tietoa. Eväste tallentuu vierailijan koneelle vahingoittamatta tietokonetta tai käyttäjän tiedostoja.

Mikäli verkkosivuston käyttäjä ei halua meidän saavan edellämainittuja tietoja evästeiden avulla, tulee käyttäjän kytkeä eväste-toiminto pois käytöstä selaimensa asetuksista. Evästeiden poistaminen käytöstä voi kuitenkin vaikuttaa joidenkin sivuston ominaisuuksien toimintaan. Käyttäjä voi myös jälkeenpäin poistaa tietokoneelleen tallennetut evästeet niin halutessaan.